Sodobno keramično ustvarjanje se je po večletnem mrtvilu (razen skromnih izjem) v zadnjih nekaj letih začelo postavljati na noge. Na tem področju imamo sicer nekaj tečajev in šol, ki počasi popravljajo razmeroma nizko raven (tehnološko in ustvarjalno) sodobne slovenske keramike, kar pa je vsekakor še premalo za bolj kakovosten napredek na tem področju. Glede na to, da danes deluje že veliko keramikov in keramičnih delavnic, nekateri med njimi dosegajo odlično kakovost, zlasti z ustreznim opusom in osebno razpoznavnostjo. Nekateri avtorji posegajo v dediščino: ne v repliciranje ampak v iskanje sodobnih ustvarjalnih rešitev s pomočjo študija ohranjenih arheoloških primerkov.

Na področju sodobne keramike se skratka pojavljajo izjemno nadarjeni posamezniki, ki tako rekoč orjejo ledino in poskušajo odkriti svoje lastne, razpoznavne ustvarjalne načine, ki naj ne bi bili zgolj interpretacija vzorov v tuji keramični literaturi.

Vir: http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/keramika