Izdelovanje predmetov s prepletanjem, zvijanjem in zatikanjem. iz:
-slame,
-koruznega ličja,
-leskovih in kostanjevih viter,
-neobeljenih ali obeljenih vrbovih šib,
-smrekovo šibje,
-sorbot,
-beka,
-kostanjeve in
-gabrove palice,

Pletarstvo se je razvijalo kot izrazita domača dejavnost za potrebe posamičnih gospodinjstev in za prodajo v domačem okolju. Ponekod se je za potrebe tržišča razvilo v obrt. Pletarsko znanje se je širilo iz roda v rod, od 19. stoletja tudi s pletarskimi tečaji in šolami. Danes je pletarstvo med najbolj razširjenimi domačimi obrtmi, vendar se odvija na samouški in lokalni ravni.

Med pletarstvo štejemo tudi izdelovanje cvetnonedeljskih butaric in izdelke iz oblancev. 

Vir: http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/pletarstvo