Pletenje slamnatih kit in šivanje slamnikov in cekarjev (t. i. kranjski cekarji). Slamnikarstvo predstavlja značilno domačo obrt. Pletenje slamnatih kit se je začelo razvijati v 18. stoletju na območju Ihana, v 19. stol. se je razmahnilo, zlasti po avstrijski izgubi Benečije in Lombardije in se razširilo v številne kraje na območju:
-Kamnika,
-Mengša,
-Domžal,
-Moravč in
-bližnjih vasi Zasavja.
K razvoju slamnikarstva so pripomogli stiki s Tirolsko. O slamnikarstvu imamo ohranjena le še gmotna pričevanja in pisne vire, sicer pa je dejavnost zamrla.

Vir: http://www.rokodelstvo.si/dejavnost?id=29