Svečarske delavnice so izdelovale klasične sveče za razsvetljavo ter za praznične in ritualne namene. Svečarska dejavnost je bila lahko samostojna, še pogostejše pa je bila skupaj z medičarsko. Prve primere sodobnega oblikovanja sveč lahko najdemo pri arhitektu Jožetu Plečniku, ki je skupaj s svečarsko delavnico Stele iz Kamnika, oblikoval celo vrsto unikatnih sveč. Z unikatnim oblikovanjem sveč, zlasti za cerkvene potrebe, so se ukvarjali tudi v nekaterih samostanih. Danes na tem področju predstavljajo veliko tehnološko znanje zlasti sveče iz samostana karmeličank v Sori pri Medvodah. Vosek je tudi odlično gradivo za oblikovanje okrasnih sveč, ki pogosto presegajo svojo temeljno vlogo razsvetljevanja, ampak v prostoru delujejo kot neke vrste skulpture. Torej se na tem mestu rokodelstvo spaja s sodobnim kiparskim oblikovanjem, še posebej, če imamo opraviti z unikati in ne z vlivanjem v modele, ki omogočajo serijsko izdelovanje. Pomembno ime na tem področju oblikovanja sveč je Rafael Samec.

Vir: http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/svecarstvo