Staljeno zmes kovin se uliva v kalup, v katerem ob strjevanju dobi obliko in druge zahtevane lastnosti (na primer barva tona pri zvonovih). V 18. stoletju so se iz manjših srednjeveških livarn brona razvile večje, na primer Samassova livarna strojev in zvonov v Ljubljani 1767, livarna v železarni Dvor pri Žužemberku 1796, železolivarna na Muti na začetku 19. stoletja in leta 1857 v Gradacu pri Metliki. Posebna zvrst so izdelki tako imenovanega umetniškega livarstva, po katerih je slovela livarna na Dvoru pri Žužemberku:
-nagrobni križi,
-peči,
-notranja oprema…
Današnji livarji nadaljujejo bogato dediščino te obrti z izdelovanjem livarskih izdelkov (npr. zvonovi) ali kot nepogrešljivi sodelavci kiparjev.

Vir: http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/livarstvo