Začasno prebivališče delavca

Začasno prebivališče je naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik začasno prebiva zaradi dela, šolanja. Posameznik ima lahko samo eno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji ali en začasni naslov v tujini. Prijavno in odjavno obveznost v zvezi s stalnim in Preberite več

Kako zaposlimo delavca

Pisna pogodba o zaposlitvi mora biti delavcu izročena ob njeni sklenitvi. Ob tem naj omenimo še to, da ima delavec pravico kadarkoli zahtevati od delodajalca njeno izročitev in sodno varstvo, če mu ta ni bila izročena v skladu z zakonom. Preberite več