AMANDMAJI k Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledicza državljane in gospodarstvo – predlog za obravnavo – NUJNI POSTOPEK (EVA 2020-1611-0028), z dne 26. 3. 2020

K členu 22 Predlaga se sprememba prvega odstavka V prvem odstavku naj se briše druga alineja, ki se glasi: »- delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti«. Drugi odstavek se spremeni Preberite več