Začasno prebivališče delavca

Začasno prebivališče je naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik začasno prebiva zaradi dela, šolanja. Posameznik ima lahko samo eno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji ali en začasni naslov v tujini. Prijavno in odjavno obveznost v zvezi s stalnim in Preberite več