Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register

Fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, se ne dodeli nove davčne številke, ampak tudi pri opravljanju dejavnosti uporabljajo DŠ, ki jim je bila dodeljena kot fizični osebi. Vpis dejavnosti v davčni register se izvede po uradni dolžnosti oz. na podlagi prijave Preberite več

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe javnega razpisa P7C 2020 COVID

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe javnega razpisa P7C 2020 COVID –krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 Javni razpis z oznako P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo, ki je bil objavljen v Uradnem listu Preberite več

Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v MOM za leto 2020

Datum objave: 24.7.2020 Rok: 11.9.2020 Kontaktna oseba: Petra Klarič, telefon, 22 01 411 (387) Več informacij: Mestna občina Mariborhttp://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=18127