ERASMUS +: Education for setting up a centre of amateur handcrafters in the countryside

In Centre for Sustainable Rural Development – CTRP Maribor, we decided to participate in the project Adult education staff mobility (KA104), within the Erasmus + programme, action KA1: Learning Mobility of Individuals with project EDUCATION FOR SETTING UP A CENTRE Preberite več

ERASMUS +: Izobraževanje za postavitev centra ljubiteljskih ročnih mojstrov na podeželju

V društvu za trajnostni razvoj podeželja CTRP Maribor smo se odločili za sodelovanje v projektu Mobilnost v izobraževanju odraslih (KA104), v okviru programa Erasmus+, akcija KA1: Učna mobilnost posameznikov, s projektom IZOBRAŽEVANJE ZA VZPOSTAVITEV CENTRA LJUBITELJSKIH ROKODELCEV PODEŽELJA. Na razpis Preberite več