PROTIKORONA UKREPI

Na spletni strani eDavki so objavili začasne protikoronske ukrepe. Začasni interventni ukrepi, namenjeni blažitvi posledic bolezni COVID-19: Izjava o izpolnjevanju pogojev zaradi uveljavljanja mesečnega temeljnega dohodka, Vloga za delno povračilo izgubljenega dohodka zaradi odrejene karantene ali varstva otroka, Vračilo mesečnega Preberite več

Finančna uprava RS prisotna na terenu – preverjanje podlag za delo in izdajanja računov

Zavezanci, ki opravljajo dejavnosti, kjer so sproščeni ukrepi zaradi epidemije, so dolžni poslovati skladno z davčno zakonodajo. Finančna uprava RS svoje nadzorne aktivnosti najprej usmerja v preventivno delovanje in s prisotnostjo na terenu vpliva na davčno kulturo. Namen nadzora ni Preberite več

Če ste prek eDavkov vložili več izjav za temeljni dohodek in oprostitev prispevkov, se upošteva zadnja prejeta izjava

Do 29. 4. 2020 je 41.632 zavezancev vložilo 47.670 izjav za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka in/ali oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost. Nekateri zavezanci so vložili več izjav – v tem primeru se upošteva kronološko zadnja izjava. Velja za samozaposlene, Preberite več

Kakšne možnosti so na razpolago gospodarstvu na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa?

Davčna zakonodaja že sedaj predvideva določene ugodnosti poslovnim subjektom, če imajo ti težave pri plačevanju davčnih obveznosti. Poslovni subjekt, ki ima težave pri plačevanju davkov, ima po obstoječi zakonodaji naslednje možnosti: 1. Plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali Preberite več