Davek na dediščino je davek, s katerim se obdavči premoženje, ki ga fizična oseba prejme od druge osebe kot dediščino. Kdo je zavezanec za davek na dediščino in ali smo ga dolžni plačati ob vsakem dedovanju bomo pojasnili v nadaljevanju.

Podedovano premoženje in zavezanec za davek

Z davkom na dediščino se obdavči podedovano premoženje. Pri tem se kot premoženje štejejo nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar) ter premoženjske in druge stvarne pravice. Zavezanec za davek na dediščino je posameznik, ki prejme premoženje na podlagi dedovanja.

Davek na dediščino – davčna osnova in stopnja

Osnova za davek na dediščino je vrednost podedovanega premoženja na dan pravnomočnosti sklepa o dedovanju po odbitku dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje davek.

Pri dedovanju premičnin se ugotovljena davčna osnova za davek na dediščino dodatno zniža za 5.000 EUR.

Stopnja davka na dediščino je odvisna od tega v kateri dedni red spada dedič, pa tudi od vrednosti podedovanega premoženja.

Odmera davka

Davek na dediščino odmeri davčni organ po uradni dolžnosti na podlagi sklepa o dedovanju, ki ga prejme od pristojnega sodišča. Dedičem tako ni potrebno vlagati posebne davčne napovedi.

Katerim osebam kljub dedovanju ni potrebno plačati davka? 

Kljub podedovanemu premoženju davka niso dolžni plačati:

  • dediči prvega dednega reda (otrok, posvojenec, zakonec ali zunajzakonski partner pokojnika),
  • dediči, ki so izenačeni z dediči prvega dednega reda (zet, snaha, pastorek in dedič, ki je živel z zapustnikom v registrirani istospolni partnerski skupnosti),
  • pravne oseba zasebnega prava, ustanovljene za opravljanje verske, človekoljubne, dobrodelne, zdravstvene, socialno-varstvene, izobraževalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti zaščite in reševanja, če gre za dediščino, ki je namenjena opravljanju take dejavnosti,
  • osebe s statusom kmeta, ki podedujejo kmetijsko zemljišče,
  • osebe, ki podedujejo premoženje, ki ima status kulturnega spomenika (pod določenimi pogoji),
  • osebe, ki so podedovale samo premičnine in vrednost teh premičnine skupaj ne presega 5.000 EUR.

Več informacij: DATA

VIR: https://data.si/blog/davek-na-dediscino/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja