Elektronski bolniški list (v nadaljevanju: eBOL) je bil uveden v januarju letošnjega leta. Kljub temu, da je bil v nastajanju dolgo časa, je to dobrodošla noviteta, ki je bila uvedena še pravočasno. V trenutni situaciji bo namreč eBOL prišel še kako prav.

eBOL je pokopal starega v papirnati izvedbi

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je eBOL uvedel v obdobju od 1.1.2020 do 1.2.2020. eBOL je predstavljal uvedbo novega načina delovanja tako za izvajalce zdravstvenih storitev, delodajalce, NIJZ, FURS in nenazadnje za ZZZS.

Nov eBOL je marsikomu prihranil nepotreben strošek in živce

Uveljavitev takšne tehnološke rešitve je odpravila nepotrebne obiske zavarovancev n marsikomu privarčevala čas in potni strošek, strošek tiskanih obrazcev, delo delodajalcev za prenos podatkov iz tiskanih obrazcev, dodatnih delodajalčevih postopkov za refundacijo in olajšanje kontrolnih postopkov za FURS.

eBOL in COVID – vzor za nadaljnje izboljšave pri poslovanju z državo!

Poleg očitnih prednosti smo prave prednosti občutili šele ob izbruhu epidemije. Pozitivni učinki olajšanja postopka pridobivanja eBOL-a se kažejo predvsem v tem, da z njim ne potrebujemo fizičnega stika z zdravnikom (ali z ostalimi, čakajočimi v ambulanti). Tako smo lahko s pomočjo aktivne uporabe trenutno razpoložljive tehnologije priče aktivnemu in vzornemu zmanjševanju tveganja z okužbo.

Morda bi še kakšna takšna tehnološka novost lahko izboljšala in pocenila zdravstveno storitev, na način, ki bi preprečil manjšanje košarice zdravstvenih pravic!

Odsotnost od dela si mora še vedno urediti zavezanec!

Ob odsotnosti od dela e prvi kontakt zavezanca še vedno v obliki obvestila delodajalca. Zatem nastopi še kontakt z izbranim osebnim zdravnikom.

VIR:DATA

VIR: https://data.si/blog/ebol-pravocasno-uvedena-novost/

Dodaj odgovor