22. 07. 2020 je Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju Urad), objavil novico, da se pričenja izvajanje posrednega nadzora nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Izbrani zavezanci, so prejeli v izpolnitev vprašalnik o aktivnosti poslovnih subjektov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. S tovrstnim načinom izvajanja kontrole je Urad dosegel, da bo nadzor izveden nad velikim številom zavezancev.

In kaj narediti, če ste prejeli vprašalnik s strani Urada?

Vprašalnik je potrebno skrbno izpolniti in podati vse zahtevane podatke. Seveda se vse skupaj lahko zaplete, v kolikor zakona ne izvajate skladno z zahtevami, oz. ga sploh ne izvajate. Zakon (ZPPDFT-1) nalaga zavezancem širok nabor zahtev, ki jih mora zavezanec izvesti, da je skladen z zakonom.

Kaj je potrebno narediti, da zavezanec postane skladen z zakonom?

 • Vzpostavitev politik, kontrol in postopkov za učinkovito ublažitev in obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (pravilnik za izvajanje nalog iz naslova ZPPDFT-1);
 • Izdelava ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma;
 • Izvajanje ukrepov za poznavanje stranke na način in pod pogoji, ki jih določa zakon;
 • Sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov ter predložitev dokumentacije Uradu za PPD po določbah zakona;
 • Imenovanje pooblaščenca oziroma pooblaščenke in namestnikov pooblaščenca ter zagotovitev pogojev za njihovo delo (če ima družba manj kakor štiri zaposlene, ni treba določiti pooblaščenca, kljub temu pa mora družba zagotavljati izvajanje določil zakona);
 • Obveščanje Urada o imenovanju pooblaščenca in namestnika
 • Skrb za redno strokovno usposabljanje zaposlenih praviloma enkrat letno ter zagotovitev redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog po zakonu;
 • Sprejem kadrovskega načrta za izobraževanje
 • Pripravo seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma;
 • Zagotovitev varstva in hrambe podatkov ter upravljanje evidenc;
 • Evidenca strank, evidenca prijav sumljivega poslovanja
 • Izvajanje notranje kontrole nad pravilnostjo izvajanja postopkov
 • itd.

V kolikor do sedaj zakonskih določil niste izvajali, je sedaj skrajni čas, da s temi aktivnostmi tudi pričnete.

Sankcije za neizvajanje zakonskih določil sežejo do 120.000€, zato je smiselno narediti vse kar lahko, da se tveganje iz naslova sankcij zmanjša.

Glede na pretekle izkušnje, Urad po prejemu izpolnjenega vprašalnika, preveri ali zavezanec izvaja zakon skladno z zahtevami ali ne. V kolikor Urad ugotovi slednje, navadno določijo rok za odpravo ugotovljenih kršitev. V postavljenem časovnem roku, mora zavezanec odpraviti vse ugotovljene nepravilnosti, v nasprotnem primeru, lahko sledi denarna kazen.

Na seminarju  ZPPDFT-1 v računovodskem servisu, ki bo izveden v OZS, dne 18. 9. 2020, boste izvedeli kaj vse morate narediti, da boste skladni z zakonom, hkrati pa boste z udeležbo na seminarju opravili tudi eno izmed dolžnosti, ki jih nalaga zakon v povezavi z izobraževanjem. Več informacij in možnost spletne prijave na seminar.

VIR: OZS

VIR: https://www.ozs.si/novice/svetovanje/inspektorji-preverjajo-izvajanje-dolocb-po-zppdft-1-ste-se-letos-ze-udelezili-izobrazevanja-5f5a05dd2114e044135a6090

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja