P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19

Odprt do 10. 06.2021

Namen brezobrestnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe  o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP[1] s strani potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in drugimi, s potovanji povezanimi dejavnostmi.

Prvi prijavni rok (tj. 22.04.2021) bo na voljo za prijavo zgolj podjetjem, ki imajo registrirano glavno dejavnost po SKD:

 • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
 • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in
 • N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

in bo namenjen poravnavi obveznosti do potrošnikov.

Na ostala dva roka pa bodo lahko kandidirala podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost, ki ne spada med izločene dejavnosti ali se njihov projekt ne nanaša na izločena področja opredeljena v javnem razpisu.

 1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 53/2021 z dne 09.04.2021:
 2. Pridobitev kredita P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19
  • Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe (sestavni del vloge za financiranje)
  • Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (sestavni del vloge za financiranje)
  • Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih– staro največ 15 dni
  • Bonitetna dokazila S.BON-1 ali eS.BON na podlagi letnega poročila 2019 izdan s strani AJPES
  • Obrazec 1:  Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS
  • Obrazec 2 za prijavni rok 22.04.2021; »Seznam potrošnikov in višina njihovih terjatev do organizatorjev potovanj» 
 3. Več informacij o razpisu P7C 2021 – KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID – 19 vam je na voljo na telefonskih številkah:
 • mag. Nataša Krajnc Košar (02) 2341267
 • Boris Ritlop (02) 234 12 88
 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
 • Albina Hojski Ilijevec (02) 234 12 59
 • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si
p7c logotipi

Vir: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=116

Dodaj odgovor