Avgusta so zabeležili manj brezposelnih kot julija, a je brezposelnost še vedno večja kot lani ob istem času. Ena izmed možnosti za dolgotrajno brezposelne je tudi vključitev v javno delo. Objavljeno je novo javno povabilo za leto 2020, na voljo je 6 milijonov evrov. Predvidevajo, da bodo lahko vključili okoli 2000 dolgotrajno brezposelnih.

Avgusta manj brezposelnih kot julija

Ob koncu avgusta je bilo za 1,4 odstotka manj brezposelnih kot julija. Je pa brezposelnost še vedno večja kot lani ob istem času. V prvem valu epidemije je kljub ukrepom za ohranjanje delovnih mest brezposelnost narasla, zato je ta še vedno večja kot lani ob istem času. Na novo se je prijavilo 5277 brezposelnih, kar je skoraj za četrtino več kot lansko leto. Za 140,1 odstotka več je na novo prijavljenih presežnih delavcev, 16,1 odstotka več iskalcev prve zaposlitve, 2 odstotka več tistih, ki se jim je iztekla zaposlitev za določen čas. Stečajnikov je za 67,9 odstotka manj.

Zaposlilo se je 4868 brezposelnih, kar je za 65,8 odstotka več kot v lanskoletnem avgustu. Delodajalci so avgusta zavodu sporočili 12.210 delovnih mest. Največ jih je bilo s področja izobraževanja, pridelovalnih dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva. Podjetja iščejo predvsem proizvodne delavce.

Javno delo? Na voljo je 6 milijonov evrov

Zavod RS za zaposlovanje je objavil dodatno javno povabilo za javno delo v letu 2020. Javno delo bodo lahko dobili dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Na voljo je še 6 milijonov evrov. Prednost bodo imeli tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno brezposelni in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. Vključite se lahko samo, če vas napoti Zavod.

Največ sredstev na področju socialnega varstva

Javno delo bo posameznik lahko dobil na področju:

  • socialnega varstva
  • vzgoje in izobraževanja
  • kulture
  • okolja in prostora
  • kmetijstva
  • in na drugih sorodnih področjih.

45% sredstev bodo namenili za socialnovarstveno področje, preostala sredstva pa za ostala našteta področja.

Kaj vam vključitev v javno delo omogoča?

Pripada vam plača, ki je odvisna od ravni izobrazbe oz. usposobljenosti za delo, ki ga opravljate v javnem delu, hkrati pa tudi povrnjeni stroški prehrane med delom in potni stroški, letni dopust in regres za letni dopust.

Kdaj predložiti ponudbo za javno delo?

Izvajalci lahko za določeno javno delo ponudbe predložite od 8. 9. 2020 od 8:00 do porabe razpoložljivih sredstev. Zadnji rok za oddajo ponudbe za določeno javno delo je 31. 10. 2020 do 13:00. Ponudbo za javno delo izvajalci oddane na območno službo, v kateri se bo program izvajal.

Več informacij: DATA

VIR: https://data.si/blog/vkljucitev-v-javno-delo-2020/

Dodaj odgovor