Ali turistične poti, zelene tehnologije, ekološki proizvodi, vseživljensko učenje, raziskave in razvoj res nimajo nič skupnega?

Vsekakor imajo! Za njihovo uresničitev potrebujemo sredstva in projektni način dela. Oboje je pomembno za uspešno doseganje zastavljenih ciljev, razvoj organizacije in dvigovanje konkurenčnosti. Projektni način dela se pojavlja na različnih področjih delovanja številnih organizacij in podjetij, s sofinanciranjem različnih projektov preko nepovratnih sredstev pa je vloga projektnega dela pridobila še večji pomen.

Pogosto je največji izziv pri razvoju projektov preskrba finančnih virov, ki so poleg ideje ključnega pomena. Velikokrat organizacije in podjetja ne poznajo vseh možnosti za pridobivanje finančnih virov. Vedno bolj privlačna možnost postaja sofinanciranje projektov preko nepovratnih sredstev.

Štirje koraki do nepovratnih sredstev

Uspešna pridobitev nepovratnih sredstev vsekakor omogoča hitrejše in lažje zagotavljanje sredstev za pokrivanje investicij ter s tem hitrejšo rast in razvoj vaše organizacije. Ključnega pomena za uspešno pridobitev nepovratnih sredstev je inovativna ideja, primeren razpis in uspešna prijava.

  1. Izbira ustreznega razpisa za vašo idejo:
  2. Oblikovanje projektne ideje:
  3. Priprava ustrezne dokumentacije in prijava na razpis:

FORMALNI DEL oziroma ADMINISTRACIJA: zajema zbiranje in oblikovanje prilog, pridobivanje podpisov, pošiljanje dokumentacije, komunikacija s partnerji itn.

ODDAJA PROJEKTA: poskrbimo za pravočasno in popolno oddajo projektne dokumentacije; vloge prejete po roku oddaje so zavržene. Ob oddaji moramo še enkrat preveriti predpisano obliko vloge, zahtevane priloge, ustreznost prijavnice (v slovenskem ali tujem jeziku).

KONTROLA PROJEKTA PRED ODDAJO:v organizaciji moramo imeti vzpostavljen model dvojne kontrole pripravljene dokumentacije, s čimer pred oddajo zagotovimo ustreznost in pravilnost oddane vloge ter pril

  1. Dopolnitve:

Po oddaji projektne dokumentacije lahko razpisovalec še zahteva dopolnitve in spremembe, ki morajo biti oddane v zahtevanih rokih in na predpisan način.

VIR: VINIBIS

VIR:http://nepovratna-sredstva.eu/nepovratna_sredstva/kako_priti_do_nepovratnih_sredstev/stirje_koraki_do_nepovratnih_sredstev/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja