Dne 22. 7. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 102/20, objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu. Pravilnik začne veljati 6. 8. 2020.

Pravilnik podrobno opredeljuje pogoje za pridobitev licence Skupnosti, ki so določenI v Zakonu o prevozih v cestnem prometu glede:

  • minimalnega števila zaposlenih voznikov,
  • minimalnega števila ostalih zaposlenih v podjetju,
  • obvezne prisotnosti v času uradnih ur,
  • zahteve glede sedeža podjetja in prostora ter
  • zahteve glede komunikacijske in pisarniške opreme.

Za izdajo nove licence Skupnosti se nov pravilnik uporablja od 6. 8. 2020.

Podjetja, ki so pridobila licenco Skupnosti pred uveljavitvijo tega pravilnika (do 6. 8. 2020), se uskladijo z zahtevami iz tega pravilnika najkasneje do 23. novembra 2020.

Glede števila zaposlenih voznikov in drugih zaposlenih velja prehodno obdobje od uveljavitve tega pravilnika (6. 8. 2020) do 1. 6. 2021. V tem času mora imeti podjetje:

– ki ima nad 5 vozil: minimalno enega zaposlenega voznika,

– ki ima nad 20 vozil: minimalno enega ostalega zaposlenega.

Pravilnik: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020102.pdf

Več informacij: OZS, Mira Črešnar

VIR: https://www.ozs.si/novice/licence-sprejet-nov-pravilnik-5f1a95302114e03a3b958f6d

Dodaj odgovor