ZIUPDV, ki je pričel veljati 11. 7. 2020, prinaša nekatere pomembne novosti pri subvenciji za skrajšani polni delovni čas, posebej glede rokov in obveznosti za delodajalce.

1. Obveznost obveščanja o odrejenem skrajšanem delovnem času in posredovanju odredb

1.1. Do nadaljnjega še vedno obveščanje v 3 delovnih dneh od odreditve

Še naprej velja zakonska obveznost, da v 3 delovnih dneh potem, ko zaposlenim odredite delo s skrajšanim delovnim časom, o tem obvestite ZRSZ po elektronski pošti na naslov: obvestilacas@ess.gov.si.

Obvestilo naj vsebuje naslednje podatke: 

  • naziv in MŠO delodajalca,
  • število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, 
  • datum odreditve takšnega dela. 

Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije.
 

1.2. Po novem posredovanje pisnih odredb v 8 delovnih dneh od odreditve

Novi zakon uvaja obveznost, da ZRSZ v 8 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom posredujete pisne odredbe za vse zaposlene, ki jim je bilo odrejeno takšno delo.

Obveznost velja za odredbe zaposlenim s skrajšanim delovnim časom od 11. 7. 2020.

Možnost posredovanja odredb bo predvidoma od 20. 7. 2020 na voljo na portalu za delodajalce.

Več informacij: OZS, Staša Pirkmaier

VIR: https://www.ozs.si/novice/novosti-glede-rokov-pri-delnem-subvencioniranju-skrajsanega-polnega-delovnega-casa-5f0eecad2114e030954efa0b

Dodaj odgovor