Normiranci trenutno plačujejo končni davek v vrednosti 4% svojih prihodkov. Po novem predlogu bi bila obdavčitev normirancev 8%, v sistem normiranih odhodkov pa bi lahko vstopili samo tisti, ki imajo letno do 50.000 prihodkov.

Kdo lahko pridobi status normiranca?

Status normiranca, lahko pridobi tisti, ki

  • v davčnem letu pred tem davčnim letom prihodke iz dejavnosti nižje od 50.000 evrov
  • ni presegel 100.000 evrov, če je bila pri zavezancu neprekinjeno najmanj 5 mesecev obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas
  • pri davčnem organu pravočasno opravi priglasitev.

Obdavčitev normirancev trenutno 4%

Vladni strateški odbor za debirokratizacijo predstavlja številke ukrepe na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju. Ukrepi na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju bi tako lahko prinesli tudi spremembo za obdavčitev normirancev. Pojavil se je namreč predlog, da bi v sistem normiranih odhodkov lahko vstopili samo tisti, ki imajo letno do 50.000 prihodkov. Poleg tega bi se  spredlogom priznani normirani odhodki iz sedanjih 80% znižali na 60%. To bi pomenilo, da bi se za obdavčitev normirancev davčna osnova zvišala iz sedanjih 20% na 40%.  Če bi sprejeli ta predlog, bi bila obdavčitev normirancev po novem 8%. Zaradi zviševanja davčne osnove bi se povečali tudi prispevki za socialno zavarovanje.

VIR:DATA

VIR: https://data.si/blog/obdavcitev-normirancev-po-novem/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja