Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-21/2020-40-DGZR z dne 11. 8. 2020 in na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (v nadaljevanju: ZOPNN) ter Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode zadolženo za pripravo ocene škode po neurju s poplavami med 3. in 6. avgustom v gospodarstvu na področju prizadetih občin.

Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi neurij s poplavami se začne z zbiranjem vlog oškodovancev (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, zavodi, zadruge), ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, v naslednjih prizadetih občinah: Trebnje, Slovenj Gradec, Mislinja, Črna na Koroškem, Ankaran, Piran, Ivančna Gorica, Litija, Radenci, Cerkvenjak, Kungota, Selnica ob Dravi, Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna, Kozje, Ljubno ob Savinji, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Solčava, Šentjur pri Celju, Šmartno ob Paki, Štore, Tabor, Vojnik, Žalec, Hrastnik, Zagorje ob Savi.

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz naslednjih dejavnosti:

  • primarni sektor kmetijske proizvodnje,
  • sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013, in
  • predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.

Oceno škode morajo oškodovanci poslati na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do 4. septembra 2020 na obrazcu: naziv, matična in davčna številka oškodovanca, ulica, poštna številka, pošta, kraj, občina nastanka nesreče, ocena škode na strojih/opremi, zalogah in izpadu prihodka.

Oškodovanci v gospodarstvu dokumentacijo pošljejo na elektronski naslov:poplave2020.mgrt@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave avgust 2020«).

Kontaktne osebe so: Petra Fras (01 400 31 30), Miša Osterc (01 400 31 25) in Alenka Marovt (01 400 31 29).

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajalo le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v proračunu Republike Slovenije.

Navodila za izpolnjevanje obrazca

VIR: OZS, Maja Rigač

VIR: https://www.ozs.si/novice/ocenjevanje-neposredne-skode-v-gospodarstvu-zaradi-neurij-s-poplavami-5f48c2552114e05909bee791

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja