Slovenija je s ciljem zagotavljanja dodatne likvidnosti gospodarstvu podaljšala poroštveno shemo za posojila. Poroštvo države bo tako lahko veljalo za vse kreditne pogodbe, ki jih bodo kreditojemalci v skladu z Zakonom o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) sklenili do 30. junija 2021.

Evropska komisija je 13. oktobra 2020 sprejela 4. spremembo Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (Začasni okvir), ki se nanaša na pomoč kreditojemalcem v obliki poroštev za posojila. Slovenija je za zagotovitev dodatne likvidnosti gospodarstvu ukrep poroštva za kreditne pogodbe, sklenjene do 31. decembra 2020, uredila v ZDLGPE.

Na podlagi spremembe Začasnega okvira je bilo omogočeno podaljšanje tega ukrepa, zato je Slovenija z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) podaljšala ukrep poroštva iz ZDLGPE. S tem je omogočeno, da bo poroštvo države veljalo za vse kreditne pogodbe, ki jih bodo kreditojemalci v skladu z ZDLGPE sklenili do 30. junija 2021. Kakovost in dostopnost poroštva države za obveznosti kreditojemalcev se s tem ne spreminja in še vedno ostaja nepreklicno, brezpogojno ter unovčljivo na prvi pisni poziv banke.

VIR:MF, racunovodja.com

VIR: https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11579

Dodaj odgovor