ZRSZ obvešča, da so na Portalu za delodajalce z dnem 20.7.2020 delodajalcem dodatno omogočili posredovanje vse dokumentacije v zvezi z zakonsko zahtevanimi obveščanji in posredovanji odredb. Do sedaj se je obveščanje izvajalo po e-pošti. Delodajalci lahko preko portala izvedejo:

Dodaj odgovor