• Kako zaposlimo delavca
    Pisna pogodba o zaposlitvi mora biti delavcu izročena ob njeni sklenitvi. Ob tem naj omenimo še to, da ima delavec pravico kadarkoli zahtevati od delodajalca njeno izročitev in sodno varstvo, če mu ta ni bila izročena v skladu z zakonom. Z dnem nastopa dela, ki je dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi, se začnejo uresničevati pravice […]