SIR sprejel pojasnilo 1 k SRS 15 o računovodskem pripoznavanju državnih pomoči zaradi Covid -19

Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki. SRS 15.5. (2019) določa, da so drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in podobni prihodki. Mednje štejemo tudi državno podporo. Preberite več

Če ste prek eDavkov vložili več izjav za temeljni dohodek in oprostitev prispevkov, se upošteva zadnja prejeta izjava

Do 29. 4. 2020 je 41.632 zavezancev vložilo 47.670 izjav za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka in/ali oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost. Nekateri zavezanci so vložili več izjav – v tem primeru se upošteva kronološko zadnja izjava. Velja za samozaposlene, Preberite več

Sprememba Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

Zaradi postopnega sproščanja ukrepov se s predlaganimi odlokom dopolnjuje izjeme, za katere ne velja prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev, pri katerih je ob upoštevanju navodil NIJZ možno zagotoviti minimalni stik med ponudnikom in potrošnikom ali je manjša možnost okužbe, ker Preberite več