Odpravnina – kdaj ste upravičeni do nje

Višina odpravnine pri odpovedi iz poslovnega razloga Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, je dolžan izplačati delavcu odpravnino. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, Preberite več

Enaka bruto plača, različno izplačilo?

V prispevku bomo odgovorili na naslednja vprašanja: Kaj je bruto plača v pogodbi in kaj dejanska bruto plača na plačilni listi? Kaj zvišuje in znižuje bruto plačo?  Kako na izplačilo vplivajo olajšave? Kaj še lahko vpliva na izplačilo? Osnovna bruto Preberite več