Vezane vloge – kakšne so njihove značilnosti?

Vezane vloge so finančni produkti, ki jih nudijo banke in druge finančne institucije. Gre namreč za naložbo s fiksno obrestno mero in datumom zapadlosti. Se odločate za vezano vlogo pri banki? Z vezanimi vlogami trgujejo banke na sekundarnem denarnem trgu. Preberite več