V društvu za trajnostni razvoj podeželja CTRP Maribor smo se odločili za sodelovanje v projektu Mobilnost v izobraževanju odraslih (KA104), v okviru programa Erasmus+, akcija KA1: Učna mobilnost posameznikov, s projektom IZOBRAŽEVANJE ZA VZPOSTAVITEV CENTRA LJUBITELJSKIH ROKODELCEV PODEŽELJA.

Na razpis smo se prijavili ker smo k novim ciljem in viziji dela želeli dodati nove izkušnje v mednarodnih projektih. Zavedamo se, kako pomembna je fleksibilnost in sledenje novim smernicam dela, ki ne bodo le lokalno omejene, ampak tudi mednarodne.

S projektom IZOBRAŽEVANJE ZA VZPOSTAVITEV CENTRA LJUBITELJSKIH ROKODELCEV PODEŽELJA bomo reševali težavo izgubljanja znanja rokodelstva in druge kulturne dediščine, po drugi strani pa bi lahko razvoj le-tega omogočil tudi razvoj doživljajskega turizma na podeželju. Sedaj se s tem ukvarjamo prostovoljno, kjer pa ugotavljamo velik potencial, da z ustanovitvijo centra rokodelstva pripomoremo k ustvarjanju novih priložnosti za trajnostno delovanje na področju kulturne dediščine turizma na podeželju, vključevanju ranljivih ciljnih skupin, zmanjšanja izključenosti in preprečevanje revščine. V center bomo v še večjem številu vključili ljubiteljske rokodelce, izvajali delavnice, razstave, srečanja, organizirali sejme in redno razstavo izdelkov. Vključili bi tudi starejše in omogočili prenos znanja rokodelstva na mlajše rodove, česar trenutno primanjkuje in tako naša kulturna dediščina počasi izginja.

Prenos znanja rokodelstva na mlajše rodove

V sklopu projekta bomo izoblikovali poslovni model za večjo stabilnost socialnega podjetja, z namenom ohranitve delovnih mest in vzpostavili pogoje za ustvarjanje novih z vključevanjem ranljivih ciljnih skupin, s katerimi že sodelujemo za ohranjanje kulturne dediščine rokodelcev in razvoj doživljajskega turizma na podeželju. V okviru dejavnosti zaznavamo veliko povpraševanje po rokodelskih izdelkih in prenosu znanj, po drugi strani pa je na trgu delovne sile veliko brezposelnih rokodelcev.

V skladu z namenom in poslanstvom CTRP so.p. načrtujemo ustanovitev centra za Ijubiteljske rokodelce, kar bo prispevalo k aktivnem vključevanju starejših oseb pri prenosu znanj na druge udeležence, k ustvarjanju novih delovnih mest, k povečanju in ustvarjanju novih dejavnosti (turistična atrakcija, razstava izdelkov), povezovanje z drugimi izobraževalnimi institucijami, mestno oblastjo.

Projekt Roko – delci, Rokodelski center Škofja Loka

Rokodelski center za področje Štajerske bo ustanovljen z namenom oživljanja in promocije tradicionalnih obrti in drugih oblik kulturne dediščine. Naš center bo sodeloval s podobnimi organizacijami v sosednjih državah, zato je tudi mednarodno sodelovanje pomemben del naših prihodnjih ciljev.

Janez Bojc, lončarstvo, Rokodelski center Ribnica

Zaposleni, ki sodelujemo v projektu, se bomo udeležili dveh aktivnosti, in sicer usposabljanja v tujini na delovnem mestu v Italiji: s področja dela in mentorstva mladim v rokodelskih centrih z ranljivimi ciljnimi skupinami ter druga aktivnost – udeležba na strukturiranem tečaju ali izobraževanju v tujini v Španiji s področja popularizacije rokodelskih obrti in kulturne dediščine ter mehkih veščine komunikacije, reševanja konfliktov, kritičnega opazovanja, kulturne dediščine ter integriranja ranljivih ciljnih skupin v delovno okolje.

Te aktivnosti nam bodo v praksi predstavile delo, organizacijo, načine komunikacije s ciljnimi skupinami, javnostjo, pristope k popularizaciji in druge praktične vidike podobnih centrov. Aktivnosti nas bosta tudi pripravljali na mednarodno sodelovanje, s krepitvijo jezikovnih in terminoloških kompetenc, spoznavanja pravil mednarodnega komuniciranja in sodelovanja, pridobivanja novih partnerskih kontaktov.

S projektom mobilnosti bo društvo CTRP Maribor postalo prepoznavnejše, tako v lokalnem, kot tudi v mednarodnem okolju. Z državo gostiteljico projekta bomo ohranili stike in tako nadgradili čezmejno sodelovanje s podobnimi institucijami na področju izobraževanja odraslih in tako upamo, da uspešno pripomogli k ohranjanju kulturne dediščine.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja