Za zakonito poslovanje je ključno, da uredite in plačujete ustrezna socialna zavarovanja oziroma prispevke in davke. Obveznosti vsakega poslovnega subjekta zajemajo tudi pravilno vodenje poslovnih knjig, sklenitev ustreznih delovnih pogodb in zagotovitev varnosti in zdravja pri delu vsem zaposlenim.

 • Davki
  Plačilo davkov je odvisno od dejavnosti in organizacijske oblike podjetja.
 • Vodenje poslovnih knjig
  Zakon o gospodarskih družbah določa, da morajo vsa podjetja voditi poslovne knjige.
 • Zaposlovanje
  Preverite možne načine zaposlovanja in zahteve glede delovnih pogojev in socialne varnosti v Sloveniji.
 • Varnost in zdravje pri delu
  Delodajalec je dolžan zagotoviti svojim delavcem varnost in zdravje pri delu.

Prijava spremembe podatkov podjetja
Prijavo sprememb lahko izvedete preko portala e-VEM ali na točki SPOT (VEM) v primeru enostavne (VEM) pogodbe.

VIR: eVEM http://evem.gov.si/info/poslujem/