Tu boste našli informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti in storitev področju obrtnih dejavnosti.

Preglejte seznam dejavnosti, poklicev in dovoljenj s tega področja ter se seznanite s pogoji, dovoljenji in postopki.

Seznam se še dopolnjuje in razvija.

Seznam dejavnosti

Vir:

eVEM:
http://evem.gov.si/info/podrocja/sektor/12022/prikaziSektor/