Za opravljanje določenih dejavnosti – predvsem na področju gostinstva, trgovine, skladiščenja, proizvodnje, izobraževanja, raznih delavnic, laboratorijev, ambulant in podobnih – morate zagotoviti ustrezen poslovni prostor.

Ob registraciji podjetja se tega pogoja ne preverja, mora pa podjetnik zagotoviti poslovni prostor in pridobiti ustrezno dovoljenje, preden začne opravljati dejavnost, za katero je predpisan ta pogoj.  

Objekt, v katerem je poslovni prostor, mora imeti uporabno dovoljenje

Poslovni prostor lahko najamete ali kupite. Najbolje je, da pred najemom ali nakupom neke nepremičnine preverite, če že ima dovoljenje za uporabo v ustrezne poslovne namene, torej da je opravljanje določene dejavnosti v poslovnem prostoru mogoče takoj po prevzemu.

Vsak objekt, v katerem je poslovni prostor, mora praviloma imeti uporabno dovoljenje, ne glede na dejavnost (velja tudi pisarniško dejavnost). 

Uporabno dovoljenje izda pristojna upravna enota (Oddelek za okolje in prostor), na območju, kjer leži nepremičnina.

Opravljanje dejavnosti v zasebni hiši ali stanovanju

Največ podjetij na začetku registrira svoj poslovni naslov kar doma, v zasebni hiši oziroma v stanovanju. To lahko storijo vsi, ki opravljajo dejavnost, ki ne moti ostalih stanovalcev in za katero z zakonom ali drugim predpisom ni določeno, da je poslovni prostor obvezen.

Etažni lastnik lahko opravlja dovoljeno dejavnost v delu stanovanja, v katerem sicer živi in sprememba namembnosti ni potrebna. Gre za dejavnosti, ki ne motijo ostalih stanovalcev pri mirni rabi stanovanj in ne povzroča čezmerne obremenitve skupnih delov. O tem, ali sme etažni lastnik opravljati takšno dejavnost, odločajo etažni lastniki objekta, ki tudi presodijo ali jih bo dejavnost motila (stranke, parkiranje, uporaba skupnih delov, stroški,…).

Pogoj za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja je soglasje solastnikov, katerih solastniški delež skupaj predstavlja več kot  75 %, vključujoč soglasja vseh etažnih lastnikov, ki kakorkoli mejijo z njegovo stanovanjsko enoto. Ob začetku opravljanja dejavnosti mora etažni lastnik o tem obvestiti upravnika. Enako velja za najemniška stanovanja, pri katerih morate pridobiti tudi dovoljenje lastnika stanovanja, v katerem živite.

Poslovni prostor v zasebni hiši ali stanovanju

Če želite opravljati svojo poslovno dejavnost v poslovnih prostorih v obstoječi stavbi, je treba najprej pridobiti gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti in uporabnega dovoljenja. Pri izdaji gradbenega dovoljenja boste potrebovali soglasje vseh etažnih lastnikov.

Poslovni prostor – poslovni naslov podjetja

V postopku ustanovitve podjetja izberete za poslovni naslov kraj, ulico in hišno številko, kjer boste opravljali dejavnost oziroma, kjer boste pretežno vodili posle. VEČ o poslovnem naslovu+

Javna uporaba avtorskih del v poslovnih prostorih

Če pri opravljanju svoje dejavnosti javno uporabljate avtorska dela v svojih prodajnih prostorih, gostinskih lokalih, na parkiriščih pred poslovnimi stavbami, v pisarnah in drugih prostorih, ki so odprti za stranke, na prireditvah in podobnih dogodkih, morate za to pristojni kolektivni organizaciji plačati nadomestilo in v primerih, ko je to potrebno po ZASP, od nje pridobiti ustrezno pravico.

Vir:

eVEM:
http://evem.gov.si/info/zacenjam/poslovni-prostor/