ZRSZ je 23. novembra objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2022. Povabilo je odprto od 7. decembra 2021 do razdelitve sredstev, najkasneje do 30. aprila 2022.

Vir: https://www.slovenec.org/2021/11/25/11-milijonov-in-pol-za-javna-dela-2022/

Javno povabilo je namenjeno izboru programov javnih del za leto 2022 z vseh področij Kataloga programov javnih del. Na voljo je 11,448 milijona EUR iz proračuna Republike Slovenije. Okvirno število možnih vključitev je 1.500 dolgotrajno brezposelnih.

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.

V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem imajo prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. 

Priprava ponudbe na portalu in elektronska oddaja

Pomembna novost je, da ponudbo za javna dela pripravite in elektronsko oddate na Portalu za delodajalce ZRSZ

Priprava ponudbe je možna od objave javnega povabila, to je od 23.11.2021. Oddaja ponudbe je možna od odprtja javnega povabila, to je od 7.12.2021 od 00.00 ure dalje.

Pred prvo uporabo portala se registrirate. Registracijo opravite na Portalu za delodajalce. Brez registracije ne boste mogli pripraviti in oddati ponudbe za javna dela. 

Javno povabilo opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Vir: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2022

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja