Izdelovanje in prodaja medenjakov, figuralno oblikovanega in okrašenega peciva iz medenega testa. Obrt se imenuje tudi lectarstvo in označuje mlajšo razvojno oz. tehnološko fazo medičarske obrti. To je poltrajno pecivo v obliki ploščic ali figuralnih, ornamentalnih ali predmetnih podobnjakov. Oblikovano je v lesenih ali pločevinastih modelih ali prostoročno. Narejeno je iz medenega testa, povečini zmesenega z rženo moko, marsikdaj so testu dodane razne začimbe. V poznem srednjem veku je bil lect poznan pri družbeni eliti. Sodi med najstarejše obrti v mestih in trgih, na podeželju so se medičarske delavnice pojavile v 19. stoletju. Medenjaki, odtisnjeni v lesene modele se imenujejo loški mali kruhek, ročno okrašeni medenjaki pa dražgoški kruhek. Take medenjake so izdelovali v številnih slovenskih krajih in trgih. Današnji lectarji pomembno sooblikujejo ponudbo izdelkov na tradicionalnih sejmih, turističnih prireditvah, občasno tudi ponudbo poslovnih daril. Pogosto je medičarska obrt združena tudi s svečarsko.

Vir: http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/medicarstvo