Pri številnih dejavnostih morate pred začetkom njihovega opravljanja izpolniti določene pogoje in pridobiti ustrezna dovoljenja. Preverite, ali za opravljanje vaše dejavnosti ali poklica potrebujete dovoljenje in katere pogoje morate izpolnjevati.

Če na portalu e-VEM ne najdete informacije, pišite na ekc@gov.si. Vsebine o dovoljenjih in pogojih še razvijamo.

Področja

Vsa področja/Obrt/Gradbeništvo/Gostinstvo, turizem in nastanitve/Kmetijstvo/Promet in logistika/Pravosodje in varovanje/Trgovina

Prerskaj

Seznam dejavnosti/Seznam poklicev/strokovnih kadrov/Seznam dovoljenj/ Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD)

Vir:

eVEM:
http://evem.gov.si/info/zacenjam/dovoljenja-in-pogoji/