Vsi projekti se izvajajo v okvirju Centra rokodelcev podeželja Maribor.
Znanje preteklosti za ideje prihodnosti-Center rokodelcev podeželja.

Center je sofinanciran iz strani RS ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

This image has an empty alt attribute; its file name is Plz_OD5RBKJ_T9spwmhzR6f7SvwCrT7OV9mHrGZIeJGiQa1O-om1yd2RrdDMz_2UBzZehNvRQbfgLc8Yu1gW2GPwHxPY-vUXh_VV53m8izN1FSxySge1Z8dxZfJ-ZFAC3r8QKf-P

in Evropska unija-Evropski socialni skladi.

Projekt oz. javni razpis je uvrščen pod operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
Z javnim razpisom so nam bile dodeljene tudi mentorske sheme za socialna podjetja, ki se izvaja v okviru 9. prednostne osi socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, 9.4 naložbe spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve in 9.4.1 specifičnega cilja povečati obseg dejavnosti in zaposlitev v sektorju socialnega podjetništva.