Tesarstvo je ena starejših obrti in iz nje izvirajoča dela so povezana z graditvijo:
-človekovega bivališča,
-postavljanjem gospodarskih objektov (kozolec)
-prometnih objektov (lesenih mostov) in
-plovil.

Osnovo tesarskega dela predstavlja odlično poznavanje lesa, njegove rasti in ustroja. Glavno delo je bilo ročna obdelava požaganega lesa. Naslednjo skupino tesarskih opravil je predstavljalo vezanje ali sestavljanje:
-lesene konstrukcije v ostrešja,
-lesene stene,
-mostove,
-kozolce in
-druge naprave.

Tesarski mojstri so bili doma na celotnem našem ozemlju v vseh obdobjih zgodovinskega razvoja. Največji »spomenik« tesarskega dela in stoletnega mojstrstva predstavlja prav gotovo slovenski kozolec, zlasti še dvojni kozolec ali »toplar«.

Vir: http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/tesarstvo