Zvončarji  so s svojo obrtjo največ zaslužili takrat, ko so še sami potegovali pločevino iz železa. Ko so tovarne začele izdelovati pločevino in z njo zalagati zvončarje, se je zaslužek občutno zmanjšal, kar je bulo tudi glavni vzrok za opuščanje zvončarske obrti. Nastanek in razvoj te obrti je povezan z živinorejo in planšarstvom . Velik del prebivalstva se je ukvarjal z živinorejo in planšarstvom, zato je bila potreba po zvoncih velika. K nastanku in razvoju zvončarske obrti pa je močno pripomoglo tudi takratno fužinarstvo v Bohinjskem in Jeseniškem kotu, saj so zvončarji prav tam dobili osnovni material. Domača zemlja je zvončarjem nudila ilovico, brez katere ni mogoče izdelovati zvoncev, v bližnjih pokljuških gozdovih pa so dobili les za oglje.

Vir: http://zgorij.si/znamenitosti-gorij/zvoncarstvo-v-gorjah/