Prijava sprememb podatkov v Poslovni register Slovenije

 • Prijava sprememb podjetnika v poslovni register (s.p.)

Vsako spremembo podatkov, ki so potrebni za vpis v Poslovni register Slovenije (PRS), morate sporočiti v 15 dneh po nastanku spremembe.

Spremembe lahko podjetniki (s.p.) prijavite sami ali prek pooblaščenca prek sistema e-VEM ali na eni od točk SPOT (VEM).

Prijava sprememb podatkov pri d.o.o.

Manjše oziroma enostavne spremembe lahko na točki SPOT (VEM) uredite tudi enoosebni ali večosebni d.o.o.-ji.

Enostavne spremembe so na primer dodajanje dejavnosti, sprememba firme, sprememba sedeža podjetja, ki pomenijo tudi spremembo akta o ustanovitvi/družbene pogodbe.

Točka SPOT (VEM) lahko izvede postopek prijave spremembe družbene pogodbe samo v primeru enostavne (VEM) pogodbe. Pri bolj zapletenih spremembah in kompleksnejših poslovnih oblikah pa morate vključiti notarja.

Primeri sprememb, ki zahtevajo vključitev notarja:

 • povečanje osnovnega kapitala d.o.o. iz sredstev družbe,
 • povečanje osnovnega kapitala d.o.o. z novimi vložki,
 • poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala d.o.o.,
 • redno zmanjšanje osnovnega kapitala d.o.o.,
 • zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih deležev v d.o.o.,
 • sprememba družbenika d.o.o.zaradi prenosa poslovnega deleža,
 • sprememba imena, sedeža ali dejavnosti gospodarske družbe, ki ima družbeno pogodbo v obliki notarskega zapisa.

POMEMBNO: V primeru, ko je družbena pogodba sklenjena v obliki notarskega zapisa, lahko spremembe opravite le pri notarju.

Pri tem je pomembno, da se lahko družbena pogodba, ki je bila sklenjena pri notarju, spremeni v enostavno družbeno pogodbo na posebnem obrazcu, če to obstoječa pogodba omogoča. Če je družbena pogodba sklenjena na posebnem obrazcu, se lahko v nadaljevanju opravljajo določene spremembe družbe na točki SPOT (VEM), ki te postopke opravlja brezplačno.

Spremembe ni mogoče opraviti na točki SPOT (VEM) tudi v primerih, ko gre za kompleksnejšo sestavo kapitala d.o.o., kot je na primer:

 • enoosebni d.o.o., ki je bil kupljeno podjetje,
 • enoosebni d.o.o., ki je nastal iz s.p.,
 • večosebni d.o.o., h kateremu je bil pripojen s.p.

Zato pred vsako spremembo akta o ustanovitvi/družbene pogodbe na točki SPOT (VEM) preverijo, kako je kapital  sestavljen in po potrebi podjetje napotijo k notarju.

Kaj potrebujem na točki SPOT (VEM)?

VIR: eVEM
http://evem.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/poslovne-oblike-podjetij/prijava-sprememb-podatkov-v-poslovni-register-slovenije/