Ste že ustanovili podjetje in iščete finančne in druge oblike pomoči? Je vaše podjetje že na trgu in si želite povečati obseg poslovanja v Sloveniji? Ste morda  že razširili svoje poslovanje na tuje trge? Vas pestijo likvidnostne težave?

V primerih, da ste na katero od zgornjih vprašanj odgovorili pritrdilno, se pozanimajte, kako vam lahko pri iskanju rešitev pomaga država. Republika Slovenija ponuja podjetjem različne finančne in posredne (nefinančne) oblike pomoči.

Pri tem največ sredstev namenja spodbujanju vlaganj v rast in razvoj podjetij.

Pomoč gospodarskim subjektom izvajajo ministrstva, javni skladi, javne agencije  in druge institucije z vrsto instrumentov preko povratnih (krediti, garancije, sredstva za dokapitalizacijo v obliki tveganega kapitala) in nepovratnih (subvencije, donacije) oblik finančne podpore.

Oblike državne podpore:
Pri nadaljnjem razvoju podjetja lahko izkoristite tudi posredne oblike pomoči, ki jih s posredovanjem ustreznih informacij, usposabljanjem in mentoriranjem nudijo različne javne oziroma s pomočjo države ustanovljene organizacije.

Podporno okolje države (nefinančna podpora):

  • SPIRIT Slovenija, javna agencija,
  • Podjetniški in univerzitetni inkubatorji,
  • Tehnološki parki,
  • Vstopne točke SPOT (VEM),
  • Pisarne za prenos tehnologij,
  • mreža European Enterprise Network (EEN).

VIR: eVEM http://evem.gov.si/info/poslujem/podpora-drzave-pri-razvoju/