Domače izdelovanje pip za kajenje tobaka. Poznano je od 18. stoletja, najbolj pa je bilo razvito na prehodu iz 19. v 20. stol. Značilno središče je bilo:
-v Bohinju (Gorjuše),
pomembnejše so bile tudi:
-Moravče,
-Poljane v Poljanski dolini,
-Martinj Vrh nad Železniki,
-Višnje na Primorskem in
-Krka na Dolenjskem.
Bohinjci so izdelovali pipe različnih velikosti in oblik, krasili so jih s srebrno ali medeninasto pločevino in biserno matico. Prodajali so jih po:
-Kranjskem in
-Koroškem,
-v Istro,
-Dalmacijo,
-celo v Anglijo in
-Ameriko.
Pipe iz moravške okolice so bile oblikovane po podobi domačih in divjih živali. Danes izdeluje pipe le še en pipar.

Vir: http://www.rokodelstvo.si/dejavnost?id=28