Začetki suhe robe segajo daleč nazaj, saj je znano, da so družine, vse kar so rabile, izdelovale doma: od sukna, platna, obleke, raznega orodja, do pohištva in drugih stvari. Že stari Slovani so se ukvarjali z obrtjo na ta način, da je ena vas že po tradiciji ohranjala isto rokodelstvo, ki se je prenašalo iz roda v rod.

Ribniška suha roba se prvič omenja v loški sejemski listini iz 14. st., njeno izdelovanje pa gotovo seže nazaj v davne čase. Leto 1492 je za Ribničane velikega pomena, saj so s krošnjarskim patentom, ki ga je izdal cesar Friderik III., dobili dovoljenje,da izvažajo v sosednje države platno in razne lesene predmete, izdelane doma.

Po več kot 500 letih se je tradicija izdelave in prodaje lesenih izdelkov ohranila do današnjih dni. 

Suhorobarske panoge:
-obodarstvo,
-podnarstvo,
-posodarstvo,
-žličarstvo,
-ročno mizarstvo,
-orodjarstvo,
-strugarstvo,
-pletarstvo,
-zobotrebčarstvo,
-rešetarstvo in
-krošnjarstvo.

Vir: http://www.sfpkr.si/projekti/EU/SuhaRoba/index.html