Kako pridobiti digitalno potrdilo za elektronsko poslovanje?

Elektronske storitve portala e-Vem so brezplačne, vendar za njihovo uporabo potrebujete digitalno potrdilo. Digitalno potrdilo potrebujete, če želite na primer prek E-vem ustanoviti podjetje oziroma urediti prijavo v obvezna socialna zavarovanja ali preko portala edavki poslati davčni obračun.

Digitalno potrdilo je namenjeno zagotavljanju varnega in zakonitega e-poslovanja.

V Sloveniji deluje več izdajateljev digitalnih potrdil, med njimi je tudi SIGEN-CA– izdajatelj na Ministrstvu za javno upravo.

Overitelji

V register so vpisani štirje overitelji digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji, ki opravljajo storitev izdaje in upravljanja s kvalificiranimi digitalnimi potrdili za varno elektronsko podpisovanje:

Ministrstvo za javno upravo

Overitelj na Ministrstvu za javno upravo (MJU) v okviru storitve SIGEN-CA izdaja kvalificirana digitalna potrdila za državljane, za pravne osebe in za fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti. Za državljane so potrdila brezplačna, ostali pa morajo plačati letno nadomestilo v skladu z veljavnim cenikom.

Nova Ljubljanska banka d. d.

Izdaja spletna digitalna potrdila za fizične osebe, za zaposlene pravne in za fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti.

Pošta Slovenije d.o.o.

Izdaja spletna digitalna potrdila za končne uporabnike (fizične ali pravne osebe) in strežniške sisteme.

Halcom d.d.

Izdaja spletna digitalna potrdila končnim uporabnikom (fizične ali pravne osebe).

Prevzem in shrenjevanje spletnega digitalnega potrdila

Spletno digitalno potrdilo lahko prevzamete in shranite na dva načina:

  • v interno zbirko brskalnika (ne potrebujete pametne kartice in čitalca pametne kartice) ali
  • na pametno kartico (potrebujete čitalec pametnih kartic).

Natančna navodila za prevzem spletnega digitalnega potrdila so na voljo na spletnih straneh ponudnikov digitalnih potrdil.

Vir:

eVEM:
http://evem.gov.si/info/zacenjam/digitalna-potrdila/