• Začasno prebivališče delavca
    Začasno prebivališče je naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik začasno prebiva zaradi dela, šolanja. Posameznik ima lahko samo eno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji ali en začasni naslov v tujini. Prijavno in odjavno obveznost v zvezi s stalnim in začasnim prebivališčem ureja Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1). Državljan mora imeti prijavljeno stalno prebivališče na […]
  • Kako zaposlimo delavca
    Pisna pogodba o zaposlitvi mora biti delavcu izročena ob njeni sklenitvi. Ob tem naj omenimo še to, da ima delavec pravico kadarkoli zahtevati od delodajalca njeno izročitev in sodno varstvo, če mu ta ni bila izročena v skladu z zakonom. Z dnem nastopa dela, ki je dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi, se začnejo uresničevati pravice […]