POSLANSTVO:

namen Društva CTRP so.p. je,

 • javno koristno, 
 • da kot nevladno, neprofitno in humanitarno podjetje, nudi:
 • družbeno odgovorno, strokovno ter organizacijsko podporo razvojnim in družbenim pobudam, ki spodbujajo gospodarsko, socialno, okoljsko in kulturno trajnostni razvoj na Štajerskem, 
 • ter si prizadeva najti rešitve družbenih, okoljskih in ekonomskih problemov, s katerimi se sooča družba. 

VIZIJA:

Vizija Društva CTRP so.p. je:

 • da postane razpoznavno, 
 • da ideje in ideale socialnega podjetja razširi v vse kotičke družbe in postane del mainstreama, 
 • se ukvarja s problemi, potisnjenimi na obrobje, 
 • premika meje,
 •  ustvarja in oblikuje tržišča, 
 • deluje narodotvorno.

CILJI:

 • Kratkoročni cilji so enega leta so v okviru mentorstva dvigniti kompetence trenutno zaposlenih oseb s ciljem ohranitve delovnega mesta in ustvarjanja pogojev za ohranitev zaposlitve oseb iz ranljivih skupin in zaposlitev novih. Načrtujemo mentorstvo za najmanj 4 ure tedensko, v trajanju najmanj 6 mesecev. Opazili smo, da nam v vsakodnevnem delu manjka predvsem veščin učinkovitega komuniciranja, da bi lahko vzpostavili center z delavnicami za rokodelske poklice in za razvoj novih rokodelskih izdelkov in storitev. 
 • Dolgoročni cilji so ustvariti toliko podjetniških prihodkov, da bo zagotavljalo varno zaposlitev 6 oseb, od tega 4 iz ranljivih skupin. prihodke bomo kreirali iz dejavnosti Centra rokodelskih poklicev iz prodaje delavnic, usposabljanj za rokodelstvo na podeželju, razvoj rokodelskih produktov in prodajo teh izdelkov. V svojem dosedanjem delu smo ugotovili, da obstaja dovolj veliko povpraševanje po teh izdelkih in storitvah znotraj naših meja in izven. Zato se bomo dolgoročno strateško povezali z Avstrijo, Madžarsko in Italijo za širitev na te trge, kjer so rokodelski izdelki zelo cenjeni. Predvidevamo, da bi iz podjetniške dejavnosti pridobili dovolj dohodka za zaposlitev dodatnih 4 oseb iz ranljivih skupin v  tem centru. 

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Glavna profitna dejavnost naše organizacije:

 • dejavnost založništva in izdaja periodnega tiska,
 • oblikovanje, izdaja tiskanih publikacij,
 • e-revija,
 • svetovanje pri izdaji publikacij-predpriprava za tisk.

Glavne neprofitne in podporne dejavnosti:

 • razvoj trajnostnega in kreativnega malega podjetništva ter zaposlovanje na podeželju,
 • sodelovanje in pomoč pri pripravi ter izvedbi projektov za trajnostni razvoj na pobudo lokalnih skupnosti, društev, posameznikov, institucij ter tujih partnerjev,
 • priprava in izvedba lastnih posameznih aktivnosti ali celovitih projektov za trajnostni razvoj (izobraževanja, učne delavnice, dogodki, akcije, ozaveščanja, projekti…),
 • izobraževanje in ozaveščanje o različnih vidikih trajnostnega razvoja,
 • razvoj trajnostnega turizma na podeželju,
 • lokalna oskrba in zdrava prehrana, 
 • učinkovita raba lokalnih virov in energije,
 • ohranjanje narave in kulturne dediščine,
 • trajnostna mobilnost.

DRUŽBENI UČINKI:

NAČRTOVANI DRUŽBENI UČINEKNAČIN DOSEGA DRUŽBENIH UČINKOV
Razvoj trajnostnega poslovnega modela centra.S podporo mentorjev bomo razvili učinkovit način komunikacije do sebe in drugih in jih povezali s podjetniškimi veščinami socialnega podjetništva in sodobnimi tehnikami in metodami, ki nam jih bodo posredovali mentorji.
Ohranjanje kulturne dediščine rokodelcev.Center rokodelcev bo ohranjal znanja in kulturno dediščino rokodelcev, s prodajo izdelkov in delavnic pa bomo omogočili trajno delovanje. Uporaba veščin sodobnega marketinga nam bo pomagala pri informiranju in osveščanju javnosti.
Razvoj turizma na podeželju.Povezovanje na podeželju z elementi kulturne dediščine predstavlja novo tržno nišo sodobnega turista. Združili bomo elemente kulturne rokodelske dediščine s čudovito naravo s potrebami današnjega turista po doživljajskem turizmu. Veščine učinkovite komunikacije socialnega podjetnika bomo uporabili za mehke, a učinkovite pristope pri izvajanju. 
Vključevanje ranljivih skupin.Razvoj in vzpostavitev centra rokodelcev predvideva zaposlitev oseb iz ranljivih skupin.