https://www.lu-ormoz.si/media/Logotipi/erasmus_logo.jpg

Program: Erasmus +
Akcija: KA1 – Learning Mobility of Individuals
Tip akcije: KA104 – Adult education staff mobility

ŠTEVILKA SPORAZUMA – 19-104-060324
Ime projekta: Izobraževanje za vzpostavitev centra ljubiteljskih rokodelcev podeželja.

Akronim: ROKODELEC
Obdobje trajanja: 1. 6. 2019 do 30. 11. 2020
Ciljna skupina: zaposleni na Društvu CTRP Maribor so.p.

Povzetek projekta: 
V skladu z namenom in poslanstvom društva CTRP so.p. nameravamo ustanoviti center ljubiteljskih rokodelcev, ki bo obujal, ohranjal in promoviral tradicionalne rokodelske spretnosti in sorodno kulturno dediščino. Center se bo povezoval s podobnimi organizacijami v sosednjih državah, zato je pomemben del naših ciljev tudi mednarodno sodelovanje.
Projekt naslavlja izgubljanje rokodelstva in druge kulturne dediščine, po drugi strani pa bi lahko razvoj le-tega omogočil tudi razvoj doživljajskega turizma na podeželju. Ugotavljamo velik potencial da z ustanovitvijo centra pripomoremo k trajnostnemu delovanju na področju kulturne dediščine in turizma na podeželju, vključevanju ranljivih ciljnih skupin, zmanjšanja izključenosti in revščine.
Ob vzpostavitvi centra ljubiteljskih rokodelcev sodijo med naše cilje tudi: vključevanje ranljivih ciljnih skupin, mentorski prenos rokodelskih znanj, ter vzpostavitev mednarodnega sodelovanja.
Da bi lahko dosegli te cilje, so se v društvu pojavile nove potrebe po kompetencah, znanjih, veščinah:
– mentorske veščine za prenos rokodelskega znanja iz starejših na mlajše rokodelce,
– mehke veščine komunikacije, reševanja konfliktov, kritičnega opazovanja,
– znanja in veščine za delo z ranljivimi skupinami in njihovo integracijo v delovno okolje,
– kako izdelati trajnosten in vzdržen poslovni model na podlagi sociale odgovornosti,
– komunikacijske in medkulturne kompetence za mednarodno povezovanje (jezikovno znanje, terminologija, medkulturno znanje, poznavanje drugih socialnih okolij…)
– poznavanje dobrih praks in izkušenj iz tujine.

Glavne projektne aktivnosti
Potrebne kompetence, znanja in veščine bomo iskali v sklopu dveh aktivnosti:

  • Usposabljanja v tujini na delovnem mestu  v Italiji: s področja dela in mentorstva mladim v rokodelskih centrih z ranljivimi ciljnimi skupinami.
  • Udeležba na strukturiranem tečaju ali izobraževanju v tujini v Španiji s področja popularizacije rokodelskih obrti in kulturne dediščine ter mehkih veščine komunikacije, reševanja konfliktov, kritičnega opazovanja, kulturne dediščine ter integriranja ranljivih ciljnih skupin v delovno okolje.

Rezultate mobilnosti bomo razširjali znotraj in zunaj društva. Znotraj med vsemi zaposlenimi in vsemi uporabniki ki bodo sodelovali pri vzpostavitvi centra ljubiteljskih rokodelcev.