Božičnica je dohodek, ki marsikateremu delavcu polepša decembrske dni. V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) je določeno, da je plača delavca sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Plačilo za poslovno uspešnost (pogovorno božičnica) pa je kot del plače opredeljeno, če je to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Božičnica 2021 oz. plačilo za poslovno uspešnost ni zakonsko obvezen prejemek delavca. Se pa veliko delodajalcev (če podjetje posluje uspešno) odloči, da delavce nagradi z izplačilom božičnice.

Vir: https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/bozicnica-kdo-bo-prejel-2250-evrov-bruto-kdo-240-evrov-bruto-kdo-pa-nic.html

Božičnica spada med dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine in pod določenimi pogoji. Zanjo je ob izplačilu določen izvzem iz vštevanja v davčno osnovo do višine 100 odstotkov zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, ki je po zadnjih razpoložljivih podatkih Statističnega urada za september 2021 znašala 1.872,92 evra bruto. Če delodajalec izplača višjo izplačilo, se razlika nad zneskom povprečne mesečne plače všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Da se lahko božičnica ugodneje obravnava, morajo biti poleg omenjene višine izpolnjeni tudi določeni pogoji.

  • Pravica do izplačila božičnice mora biti določena v internem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi, kjer so opredeljena merila za določanje višine nagrade.
  • Božičnica se izplača le enkrat letno in vsem upravičenim zaposlenim hkrati.
  • Božičnica 2021 oz. plačilo za poslovno uspešnost je opredeljeno kot del plače, zato mora biti izplačana v denarju. ZDR-1 namreč določa, da mora biti plača vedno v denarni obliki. Božičnica tako na sme biti izplačana na primer v bonih oz. delnicah, niti ne smejo biti ponujene ugodnosti v naravi.

Vsi upravičeni zaposleni pri delodajalcu imajo torej pravico do izplačila poslovne uspešnosti enkrat letno; potrebno je poudariti, da ni nujno, da vsi zaposleni prejmejo enak znesek – morajo biti pa merila vnaprej določena.

Če kriteriji za ugodnejšo davčno obravnavo izplačila niso izpolnjeni, se izplačilo davčno obravnava kot drug dohodek iz delovnega razmerja in se v celotnem izplačanem znesku obdavčuje,” so poudarili na Finančni upravi.

Navedena ugodnost pri plačilu dohodnine pa ne velja pri plačilu prispevkov za socialno varnost – od celotne božičnice se obračunajo in plačajo prispevki za socialno varnost delojemalca in delodajalca. Tako zaposleni plačajo prispevke zase in delodajalec mora plačati svoje obveznosti. Izračun prispevkov za socialno varnost v celoti opravi delodajalec v obračunu davčnih odtegljajev; delodajalec torej za delavca izračuna, odtegne in plača prispevke za socialno varnost, za katere je zavezanec delavec. In tudi glede plačevanja prispevkov veljajo določene izjeme oziroma oprostitve, denimo za invalidska podjetja, za starejše zaposlene, zaposlitve za nedoločen čas itd.

Kaj morate vedeti, če ste prejemnik pomoči po PKP?

Če ste uveljavljali koronapomoči, potem načeloma ne smete izplačati nagrad za poslovno uspešnost vodstvu, sicer boste morali pomoč vračati. Kot so pojasnili na Fursu, je po zakonodaji PKP pomoči treba vračati, če ste prejemali:

  • povračilo nadomestila plače za čakanje na delo in oprostitev prispevkov za socialno varnost po PKP 1, mesečni temeljni dohodek po PKP 1 in PKP 5, če je prišlo do izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020;
  • subvencijo skrajšanega polnega delovnega časa po PKP 3 in PKP 8, če je od 1. januarja 2021 prišlo do izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma 2021 oziroma za leto 2020 oziroma 2021;
  • povračilo nadomestila plače na začasnem čakanju na delo po PKP 8, če je od 1. februarja 2021 prišlo do izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021;
  • subvencijo minimalne plače po PKP 8, če je od uveljavitve PKP 8 prišlo do izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021;
  • povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas po zakonu o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), če je od 1. januarja dalje prišlo do izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021.

Kot so nam na Fursu že pojasnjevali, po njihovem namreč velja naslednje: »Če je pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost določena v splošnem aktu delodajalca, morajo biti merila za pridobitev pravice in za višino izplačila določena enotno za vse delavce. Torej morajo imeti v osnovi vsi delavci možnost, da navedena merila izpolnijo, tudi poslovodni delavci. Če delodajalca zavezuje interni akt, se poslovodstvo božičnici ne more odpovedati, oziroma če se ji odpove, to pomeni, da je izplačilo v celoti obdavčeno, saj niso izpolnjeni pogoji po 12. točki 44. člena ZDoh-2. Zgolj, če je pravica določena s kolektivno pogodbo, jo lahko delodajalec izplača vsem zaposlenim z izjemo poslovodstvu in bo izplačilo ob izpolnjevanju vseh drugih zakonskih pogojev lahko bolj ugodno davčno obravnavano.«

Bodite pozorni tudi na pogoj, da je izplačilo delovne uspešnosti mogoče enkrat letno. V kolikor ste v letu 2021 že izplačali 13. plačo, bo morebitno izplačilo v letu obdavčeno z dohodnino. V kolikor pa ne želite plačati dohodnine (v primeru izplačila v letu 2021), morate izplačilo 13. plače prestaviti na leto 2022.

Vir: https://www.ultra-as.si/bozicnice-kako-jih-izplacati-in-koliko-vas-stanejo/, https://cekin.si/davki/obdavcitev-bozicnica-izplacilo-poslovne-uspesnosti-stimulacija-dobicek-regres-dohodnina-dividenda.html

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja