18.02.2020

 Kako račun davčno potrdimo?Davčno potrjevanje računa pomeni, da je potrebno določene podatke na računu (kdo ga je izdal, datum izdaje, znesek računa …) posredovati FURS v hrambo in obdelavo. Račun je možno davčno potrditi na dva načina:

 1.) S t.i. davčno blagajno, kar je lahko računalnik, tablica, pametni telefon ali posebna elektronska naprava. Najenostavnejša davčna blagajna, ki je (zavoljo omejenih možnosti nastavitev) primerna, kadar izstavljamo manj računov, je FURSova brezplačna spletna aplikacija miniBLAGAJNA. Ta omogoča, da preko spletnega brskalnika vpišemo vse podatke o izdanem računu in ga nato natisnemo z vsemi potrebnimi podatki, ki jih dobimo od FURS.

2.) Račun izdamo iz vezane knjige računov in garočno potrdimo pri FURS prav tako preko spletne aplikacija miniBLAGAJNA. Od decembra 2017 velja, da je treba račun ročno potrditi najkasneje do desetega dne v naslednjem mesecu (če je bil račun iz vezane knjige računov izdan na primer 3. januarja ali pa 29. januarja, ga je treba ročno potrditi nakasneje 10. februarja).                                                                                                                
Organizacije se tako lahko same odločijo, ali bodo račune izdajale in potrjevale preko davčne blagajne ali pa še naprej izdajale iz vezane knjige računov in jih naknadno ročno potrjevale. Druga rešitev je smiselna za primere, ko izdamo manjše število računov (npr. nekaj na teden ali na dan) in če nam ni potrebno izdati večjega števila računov v zelo kratkem času, kot je npr. prodaja vstopnic pred predstavo ali prodaja pijače na prireditvi.

Možna je tudi kombinacija obeh načinov, pri čemer pa velja pravilo, da v istem poslovnem prostoru (društvena pisarna, stojnica, prodaja na terenu itd.) ne smemo uporabljati obeh načinov hkrati.
 Nekaj primerov, ki zahtevajo izdajo in davčno potrditev računaPredvsem gre za primere t.i. odplačnih storitev ali prodaje, kjer je plačilo pogoj za dobavo – če oseba ne plača, ji storitev ali blago ne pripada, niti ga ne more zahtevati. Skratka, za vse tisto, kar pri nevladnih organizacijah sodi med opravljanje t.i. pridobitnih dejavnosti, katerih prihodki se obračunavajo pri plačilu davka od dohodkov pravnih oseb.

Vir: https://www.cnvos.si/novice/1618/kratek-vodic-po-davcnih-blagajnah-za-nevladne-organizacije/

Dodaj odgovor