Danes poznamo na trgu več oblik dela, ki so različne glede na vrsto opravljenih del in status prejemnika dohodka. V tem članku se bomo posvetili dvema; zaposlovanju preko študentske napotnice in začasnem ali občasnem delu upokojencev.

ŠTUDENTSKO DELO

Študentsko delo je delo osebe, ki ima status dijaka ali študenta in se v podjetje vključi preko študentskega servisa oziroma preko študentske napotnice.

Kdo sploh lahko dela na študentsko napotnico?

Študentsko napotnico izda (izbran) študentski servis. Preko te napotnice lahko delajo:

  • osnovnošolci, ki dopolnijo 15 let,
  • redni dijaki, ki imajo status dijaka v Sloveniji in so dopolnili 15 let,
  • študentje, ki imajo status rednega ali izrednega študenta doma ali v tujini,
  • udeleženci izobraževanj odraslih (izredni dijaki, mlajši od 26 let, ki niso v delovnem razmerju in niso prijavljeni v ZZZS),
  • tujci, ki opravljajo svoj študij (v okviru mednarodnih izmenjav) in tujci, ki študirajo v Sloveniji.

ZAČASNO ALI OBČASNO DELO UPOKOJENCEV

Če skoraj vsak posameznik stopi na trg dela s pomočjo študentske napotnice, se marsikdo sprašuje, kako naj bo še koristen, čeprav se je uradno njegov čas na trgu dela končal. Ker se je življenjska doba podaljšala, je veliko upokojencev, ki so vitalni in želijo biti aktivni na trgu dela. Država je zato omogočila obliko dela, ki so jo poimenovali Začasno in občasno delo upokojencev, in omogoča ponoven vstop na trg dela, s čimer ohranjajo družbeno in individualno udejstvovanje ter delovanje upokojencev. Na trg dela se lahko vključijo vsi upokojenci, razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni.

Koliko lahko upokojenec zasluži na leto?

Upokojenci z vključitvijo v začasno ali občasno delo ne ostanejo brez pokojnine, vendar tudi zanje veljajo določene omejitve, in sicer:

  • V koledarskem mesecu lahko opravijo maksimalno 60 ur. Največ trikrat v koledarskem letu pa se lahko opravi tudi do 90 ur v koledarskem mesecu (seštevek ur opravljenega začasnega in občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 720 ur).
  • Usklajena višina urne postavke in višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo v letu 2020:

Vsak študent mora pred nastopom dela prevzeti študentsko napotnico, saj se v nasprotnem tovrstno delo šteje za delo na črno.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja