Od 10. marca, lahko na portalu za delodajalce oddate zahtevek za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje za februar. Opozarjamo, da se je s 1. februarjem spremenila višina povračila izplačanega nadomestila plače na podlagi ZDUOP (PKP8).

Poglejte si pojasnila glede izpolnjevanja zahtevka …

Delež povračila glede na državne pomoči: 80 % ali 100 %

 • Delno povračilo izplačanega nadomestila plače znaša 80 % nadomestila plače in je omejeno z višino povprečne mesečne plače v RS za oktober 2020: 1.821,44 EUR. V 80 % nadomestila plače, ki ga krije RS, so zajeti nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja: bruto I.
 • 100 % povračilo nadomestila plače (bruto I) lahko uveljavljate:če iz naslova državnih pomoči po interventnih zakonih niste in ne boste presegli 1.800.000 EUR za posamezno podjetje aliče skupna pomoč ne presega:
  • 270.000 EUR za posamezno podjetje v sektorju ribištva in akvakulture,
  • 225.000 EUR za posamezno podjetje na področju primarne kmetijske proizvodnje.

Višina povračila zaradi prepovedi dejavnosti: bruto II

 • Če vam je bilo v celoti ali delno onemogočeno delovanje (opravljanje gospodarske dejavnosti), lahko zahtevate povračilo nadomestila plače skupaj s prispevki delodajalca: bruto II. Prispevki delodajalca so praviloma 16,10 % od bruto I. Če gre za razliko prispevkov do minimalne plače ali katere druge izjeme pri obračunu prispevkov, je to največ 19,68 % od bruto I.Vračilo prispevkov lahko zahtevate le za tiste dni, ko vam je bilo onemogočeno delovanje (po 44. členu ZDUOP) in le za tiste delavce, ki so zaposleni v dejavnostih, katerih delovanje je bilo z odloki onemogočeno.
 • Začasno je bilo prepovedano obratovanje vseh dejavnosti, ki ponujajo in prodajajo blago in storitve neposredno potrošnikom. Navajamo nekaj primerov:gostišča, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari,
  diskoteke in nočni klubi,
  kinematografi,
  igralnice,
  velnesi.► Poglejte več informacij: Omejitve prodaje blaga in storitev.

Izpolnitev zahtevka za povračilo

 • ​​​V zahtevek navedete celotno obdobje, za katero uveljavljate povračilo.
 • Zneske bruto I in prispevke izračunate samiglede na dneve, ko delavci niso delali, in jih vnesete v okence pod točko Vnos podatkov o plači – bruto I. Če vam je bilo onemogočeno opravljanje dejavnosti, jih vnesete pod točko Vnos prispevkov delodajalca – bruto II.
 • Na zahtevku boste glede na izbrani delež povračila nadomestila plač (80 % ali 100 %) in njegovo uveljavljanje podpisali ustrezno izjavo. PKP 8 vam omogoča uveljavljanje različnih deležev nadomestila glede na višino skupne državne pomoči.

Vir: https://ooz-maribor.si/oddaja-zahtevka-za-cakanje-na-delo-za-februar-in-spremembe-visine-povracila/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja