Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) je v povezavi z zaprosilom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije glede ponovne določitve roka za vložitev Izjave za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka (v nadaljevanju MTD) in oprostitve plačila prispevkov v odgovoru zbornici v dopisu številka 0920-12542/2020-2 z dne 8.7.2020 pojasnila (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je namreč prejela mnogo vprašanj nosilcev dejavnosti, ker niso prejeli plačila MTD. Pri tem so navajali, da so v Izjavi napačno označili čas prejemanja MTD oziroma niso upoštevali, da zadnja Izjava povozi pretekle oddane izjave):

Finančna uprava je pri izplačilu MTD in oprostitvi plačila prispevkov vezana na zakonski rok iz ZIUZEOP, ki je v skladu s petim odstavkom 35. člena potekel 31. maja 2020 (zaradi nedelje je bil rok prestavljen na 1. junij 2020). Ob nespremenjeni zakonodaji torej Finančna uprava ne more več sprejemati novih Izjav.

V primeru, ko je upravičenec predložil dve Izjavi, je Finančna uprava upoštevala zadnjo predloženo izjavo. Po poteku roka za izplačilo MTD (kjer je bila upoštevana le zadnja Izjava), so nekateri upravičenci izjavili, da je bil njihov namen, da bi se upoštevali obe Izjavi. V takih primerih je Finančna uprava upoštevala njihovo izrecno izjavljeno voljo, in izvedla izplačilo MTD upoštevaje obe izjavi.

Glede na navedeno lahko upravičenci, ki so vložili dve (ali več) Izjav, in jim je Finančna uprava izplačala MTD (oziroma priznala oprostitev plačila prispevkov) glede na zadnjo predloženo Izjavo, v kateri pa niso označili mesecev, ki so jih že v prejšnji(h) Izjavah, Finančni upravi posredujejo vlogo, s katero izrecno zahtevajo upoštevanje vseh predloženih Izjav zaradi napačno označenega obdobja za katerega želijo izplačilo MTD. Poudarjamo, da novih, dodatnih zahtevkov (za mesece, za katere niso zahtevali izplačilo MTD ali oprostitev plačila prispevkov), ne morejo vložiti. Finančna uprava bo te vloge obravnavala individualno v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami, in jih v primeru izpolnjevanja drugih pogojev (status, poravnan davčni dolg), upoštevala.

Več informacij: OZS,Tadeja Bučar

VIR: https://www.ozs.si/novice/svetovanje/novice/svetovanje/novice/svetovanje/novice/svetovanje/ozs-uspela-z-uveljavljanjem-vseh-predlozenih-izjav-furs-u-za-dodelitev-mesecnega-temeljnega-dohodka-5f05be6e2114e04a046620d5

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja